Βασικές Οδηγίες

Ο Χριστός μέσα Σου, η ελπίδα της δόξας (μέρος 1)

Τα βασικά για κάθε νεογέννητο Χριστιανός! Εδώ είναι το "γάλα" που θα πρέπει να αυξηθεί σε χάρη, σας λέει πώς να μελετήσουν την Αγία Γραφή, πώς να προσευχόμαστε, η έννοια του να πληρωθεί από το Άγιο Πνεύμα, κλπ.

Η μεγάλη ευθύνη του ανθρώπου

Ποιο είναι το κύριο πράγμα που πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής μας εδώ στη γη;