Εισαγωγή

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το Χριστιανισμό, την Αγία Γραφή, ο Θεός, ή της Πεντηκοστής εμπειρία; Do you have questions about Christianity, the Bible, God, or the Pentecostal experience? Εδώ είναι μερικά από τα ερωτήματα που τίθενται πιο συχνά. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να δώσει σε όλους μια βασική κατανόηση του τι λέει η Αγία Γραφή. Εάν έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί εδώ και κάτω ή μέσα από τα υλικά στη σελίδα μελετές Βίβλων τότε απλά e-mail μας και εμείς θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό, και ίσως μετά την απάντηση σε αυτή τη σελίδα για να το διαβάσουν άλλοι καθώς και. 

«Εστέ πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν μετά πραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγον περί της ελπίδος της εν υμίν» (Α΄ΠΕΤΡΟΥ 3:15).